Obecné informace

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odkaz
 • Česká školní inspekce - odkaz
 • Protikorupční program MŠMT - odkaz

 

Výroční zprávy

 • Výroční zpráva DDŠ 2022 / 2023 - dokument
 • Výroční zpráva DDŠ 2021 / 2022 - dokument
 • Výroční zpráva DDŠ 2020 / 2021 - dokument
 • Výroční zpráva DDŠ 2019 / 2020 - dokument
 • Výroční zpráva DDŠ 2018 / 2019 - dokument

 

K pedagogické práci v DDŠ je kvalifikačním předpokladem pro:
 • učitele základní školy — vysokoškolské magisterské nebo inženýrské studium plus doplňkové pedagogické a dále pak studium speciální pedagogiky
 • vychovatele — středoškolské pedagogické studium doplněné taktéž studiem speciální pedagogiky
 • asistenta pedagoga — postačuje učňovské vzdělání doplněné studiem určeným pro asistenty pedagoga
 • nepedagogické profese — je požadovaný běžný kvalifikační předpoklad pro dané pracovní zařazení