Obecné informace

 • Základní informace o zpracování osobních údajů - dokument
 • GDPR pověřenec : Dr. Ing. Luboš Sychra, MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1, tel.: 234 814 303, email: gdpr@msmt.cz
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odkaz
 • Česká školní inspekce - odkaz
 • Protikorupční program MŠMT - odkaz

 

Kalendář akcí DDŠ a VÚ ČR

      

Výroční zprávy

 • Plánované akce ve školním roce 2019 / 2020 - dokument
 
 • Výroční zpráva DDŠ 2019 / 2020 - dokument
 • Plánované akce ve školním roce 2018 / 2019 - dokument
 
 • Výroční zpráva DDŠ 2018 / 2019 - dokument
 • Plánované akce ve školním roce 2017 / 2018 - dokument
 
 • Výroční zpráva DDŠ 2017 / 2018 - dokument
 • Plánované akce ve školním roce 2016 / 2017 - dokument
 
 • Výroční zpráva DDŠ 2016 / 2017 - dokument
 • Plánované akce ve školním roce 2015 / 2016 - dokument
 
 • Výroční zpráva DDŠ 2015 / 2016 - dokument

 

K pedagogické práci v DDŠ je kvalifikačním předpokladem pro:
 • učitele základní školy — vysokoškolské magisterské nebo inženýrské studium plus doplňkové pedagogické a dále pak studium speciální pedagogiky
 • vychovatele — středoškolské pedagogické studium doplněné taktéž studiem speciální pedagogiky
 • asistenta pedagoga — postačuje učňovské vzdělání doplněné studiem určeným pro asistenty pedagoga
 • nepedagogické profese — je požadovaný běžný kvalifikační předpoklad pro dané pracovní zařazení